Založ si blog

Moja práca v agentúrach (ambulanciách) domácej ošetrovateľskej starostlivosti v rokoch 2004 – 2007

V domácej ošetrovateľskej starostlivosti som začal pracovať po odchode s našich štátnych nemocníc, ktorých som mal už plné zuby. Chcel som vyskúšať niečo nové a vtedy sa mi naskytla možnosť ísť pracovať do súkromného sektoru zdravotníctva v primárnej zdravotnej starostlivosti.  Tu som však po krátkej eufórií zistil, že aj v súkromnom sektore a v primárnej zdravotnej starostlivosti majú veľa nedostatkov a existenčných problémov. Najmä ADOS boli a sú v značnej nevýhode. Keď sa navýšili počty našich pacientov v Bratislave z desiatich na devätnásť a viac pacientov na jednu sestru ADOS v určitých obdobiach počas roka, po personálnej stránke sme boli úplne vyťažený, zdravotne ohrozený a bezpečnosť pacienta bola taktiež ohrozená. Vtedy ešte neboli vypracované ministerstvom zdravotníctva SR personálne normatívy ako teraz. My sestry sme nemali vtedy ani vysokoškolské vzdelanie ani špecializáciu okrem odborných zástupcov ADOS. Čo sa týka výkonov ako radové sestry ADOS sme poskytovali aj sociálne služby napr. nákupy potravín, výber liekov a zdravotníckych pomôcok z lekárni a ich dovoz do domácnosti, vybavovanie receptov a rôznych žiadostí u všeobecných lekárov a lekárov špecialistov. Navštevoval som aj sociálne pracovníčky, ktoré pracovali pre bratislavské nemocnice aby nám odporúčali pacientov po prepustení z hospitalizácii. Naháňal som sa aj po ambulantných lekároch aby nám v rámci svojho zdravotného obvodu dohodili pacientov, ktorý potrebovali domácu starostlivosť. Čo sa týka finančnej stránky ADOS tak to nebolo tiež „na ružiach ustlané“. Napríklad sme boli znevýhodňovaný oproti lekárom v rámci zdravotných poisťovní tým, že nám nechceli preplácať niektoré zdravotné výkony a ich mzdové zvýhodnenie a robili nám rôzne obštrukcie a opakované revízie aby nám to znechutili. Dokonca zdravotné poisťovne odmietali preplácať aj pohonné hmoty a autoservisné služby pre služobné vozidlá ADOS na rozdiel od dopravnej a záchrannej služby. Takisto zdravotnícky materiál pre naše činnosti v domácom prostredí pacienta bol nedostatkom, pretože pacienti očakávali, že prídeme s celým vybavením ako na oddeleniach nemocníc a takto si to prestavovali aj slovenský lekári a zdravotné poisťovne. Vtedy som sa obrátil aj na samotného ministra zdravotníctva SR pána MUDr. R. Zajaca (ANO) s tým, že spoločné zdravotné výkony, ktoré poskytujú rôzne zdravotnícke profesie sú slabšie finančne ohodnotené v bodoch za výkon oproti slovenským lekárom a pod. Vtedy mi rýchlo odpísal jeho hlavný poradca pán Ing. Peter Pažitný, MSc. (SDKÚ) a chceli sa so mnou aj osobne stretnúť tak ako to spravili s mojou kolegyňou Mgr. Ingridou Silvanovou (ADOS Marta ECAV, ADOS Hestia), ale v tom čase už boli blížiace sa voľby do NR SR a táto strana prehrala voľby. Potom som s tejto sféry odišiel a touto problematikou sa už nezaoberal iba ak v teoretickej rovine na mojej univerzite. O našej práci sa snažili informovať odbornú verejnosť novinári z rôznych odborných časopisov v ktorých som aj ja uverejnení ako poskytujem starostlivosť v domácom prostredí, napr. časopis Setra, Zdravotnícke noviny, Revue ošetrovateľstva a laboratórnych metodík a ďalšie. Dokonca sme boli  uverejnený aj v jednej reportáži na televízii Ružinov. Dúfam, že ADOS ešte neodzvonilo aj napriek ich dlhodobo trvajúcim existenčným problémom. „1. Najväčšou a prvoradou úlohou ADOS je udržať vysokú odbornú úroveň poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí, ktorú od svojho vzniku v roku 1995 dosiahli. Prevádzkovatelia ADOS si v najbližšom období musia určiť systém kvality a zostaviť plán jeho zavádzania do praxe. Kvalita zdravotníckeho zariadenia ADOS sa prirodzene odvíja od kvalitného personálneho obsadenia kvalifikovanými zdravotníckymi pracovníkmi s primeraným vzdelaním. Zamestnať a udržať kvalitných pracovníkov je však možné iba v dobrých pracovných podmienkach, ktoré spočívajú v primeranom finančnom ohodnotení práce, v adekvátnych sociálnych istotách (pracovné zmluvy, bezpečnosť práce, stravovací režim...). 2. Pracovné podmienky dotvára aj systém práce s dokumentáciou v zdravotníckom zariadení. V súčasnosti sa v agentúrach neúmerne rozrastá administratíva: zahŕňa povinnosť spracovať ošetrovateľskú dokumentáciu so všetkými návrhmi, nálezmi a konzultáciami s pacientom a s ošetrujúcim lekárom pacienta i s rodinnými príslušníkmi, ako aj evidenciu a výkazníctvo. Sestry ADOS nemajú problém ošetriť pacienta, robia túto prácu rady, s plným nasadením, zodpovednosťou a empatiou. Dokumentovať a opakovane predpisovať ošetrovateľské plány a diagnózy je však práca časovo veľmi náročná a podstatne menej obľúbená. Myslím si preto, že treba hľadať spôsoby odbúravania a zefektívnenia dokumentačnej činnosti v ADOS. 3. Súčasťou kvalitnej činnosti a prevádzky zdravotníckeho zariadenia je aj výkazníctvo pre zdravotné poisťovne, ekonomiku, dopravu a všetky ďalšie úseky prevádzky zdravotníckeho zariadenia administratívnymi pracovníkmi. Zdravotné poisťovne ich však neakceptujú ako ďalšie pracovné miesta, ktoré patria do personálneho obsadenia agentúry. Všetci pracovníci sú teda finančne ohodnotení z jediného zdroja – úhrad za výkony realizované u poistencov ZP. Z tohto istého zdroja musí súčasne každý prevádzkovateľ obnovovať a zabezpečovať materiálno-technické vybavenie ADOS i dopravné prostriedky. Finančné zabezpečenie nárokov prevádzkovania ADOS je alfou a omegou každého poskytovateľa DOS. Je to existenčná otázka. Niektoré poisťovne finančne limitujú agentúru a opakovane sa stáva, že agentúra tieto limity prekračuje. Ošetrenie u pacienta sa realizuje, ale výkony nie sú uhradené, pretože sú už nad limitom. Pritom máme čoraz viac pacientov s komplikovanými ošetrovateľskými problémami, ktoré vyžadujú dlhodobú ošetrovateľskú starostlivosť. V budúcnosti sa situácia určite nezmení, pretože hospitalizácia sa skracuje. Je cťou sestier ADOS, že tieto stavy vieme v rámci ošetrovateľstva zvládnuť v domácom prostredí, vo fungujúcej tímovej spolupráci s lekármi. Naším snom je dožiť sa v profesii takého obdobia, keď budeme môcť z dostatočného finančného zdroja skvalitňovať prácu ADOS, konštatovať, že naši zamestnanci sú spokojní a to sa odráža na spokojnosti každého pacienta, ktorý našu starostlivosť potrebuje. Sme večné optimistky a veríme, že sny sa môžu splniť. „ (Kováčová E., 2007).  Zdroje: 1) Kováčová E.: Aké tri najpálčivejšie problémy trápia ADOS v súčasnosti a kde vidíte ich možné riešenie ?, Medical practice, mesačník pre lekárov ambulantnej starostlivosti, č. 12, 2007, s. 18, 19, Vyd. Sanoma Magazines Slovakia, Bratislava, ISSN 1336-8109. Prílohy: 1) Foto: Dostál Jozef, 2005:  Andrej Oczvirk ošetruje 75 ročného pacienta po viacnásobných amputáciách prstov a palcov na končatinách v domácom prostredí pacienta.

V domácej ošetrovateľskej starostlivosti som začal pracovať po odchode s našich štátnych nemocníc, ktorých som mal už plné zuby. Chcel som vyskúšať niečo nové a vtedy sa mi naskytla možnosť ísť pracovať do súkromného sektoru zdravotníctva v primárnej zdravotnej starostlivosti.  Tu som však po krátkej eufórií zistil, že aj v súkromnom sektore a v primárnej zdravotnej starostlivosti majú veľa nedostatkov a existenčných problémov. Najmä ADOS boli a sú v značnej nevýhode. Keď sa navýšili počty našich pacientov v Bratislave z desiatich na devätnásť a viac pacientov na jednu sestru ADOS v určitých obdobiach počas roka, po personálnej stránke sme boli úplne vyťažený, zdravotne ohrozený a bezpečnosť pacienta bola taktiež ohrozená. Vtedy ešte neboli vypracované ministerstvom zdravotníctva SR personálne normatívy ako teraz. My sestry sme nemali vtedy ani vysokoškolské vzdelanie ani špecializáciu okrem odborných zástupcov ADOS. Čo sa týka výkonov ako radové sestry ADOS sme poskytovali aj sociálne služby napr. nákupy potravín, výber liekov a zdravotníckych pomôcok z lekárni a ich dovoz do domácnosti, vybavovanie receptov a rôznych žiadostí u všeobecných lekárov a lekárov špecialistov. Navštevoval som aj sociálne pracovníčky, ktoré pracovali pre bratislavské nemocnice aby nám odporúčali pacientov po prepustení z hospitalizácii. Naháňal som sa aj po ambulantných lekároch aby nám v rámci svojho zdravotného obvodu dohodili pacientov, ktorý potrebovali domácu starostlivosť. Čo sa týka finančnej stránky ADOS tak to nebolo tiež „na ružiach ustlané“. Napríklad sme boli znevýhodňovaný oproti lekárom v rámci zdravotných poisťovní tým, že nám nechceli preplácať niektoré zdravotné výkony a ich mzdové zvýhodnenie a robili nám rôzne obštrukcie a opakované revízie aby nám to znechutili. Dokonca zdravotné poisťovne odmietali preplácať aj pohonné hmoty a autoservisné služby pre služobné vozidlá ADOS na rozdiel od dopravnej a záchrannej služby. Takisto zdravotnícky materiál pre naše činnosti v domácom prostredí pacienta bol nedostatkom, pretože pacienti očakávali, že prídeme s celým vybavením ako na oddeleniach nemocníc a takto si to prestavovali aj slovenský lekári a zdravotné poisťovne. Vtedy som sa obrátil aj na samotného ministra zdravotníctva SR pána MUDr. R. Zajaca (ANO) s tým, že spoločné zdravotné výkony, ktoré poskytujú rôzne zdravotnícke profesie sú slabšie finančne ohodnotené v bodoch za výkon oproti slovenským lekárom a pod. Vtedy mi rýchlo odpísal jeho hlavný poradca pán Ing. Peter Pažitný, MSc. (SDKÚ) a chceli sa so mnou aj osobne stretnúť tak ako to spravili s mojou kolegyňou Mgr. Ingridou Silvanovou (ADOS Marta ECAV, ADOS Hestia), ale v tom čase už boli blížiace sa voľby do NR SR a táto strana prehrala voľby. Potom som s tejto sféry odišiel a touto problematikou sa už nezaoberal iba ak v teoretickej rovine na mojej univerzite. O našej práci sa snažili informovať odbornú verejnosť novinári z rôznych odborných časopisov v ktorých som aj ja uverejnení ako poskytujem starostlivosť v domácom prostredí, napr. časopis Setra, Zdravotnícke noviny, Revue ošetrovateľstva a laboratórnych metodík a ďalšie. Dokonca sme boli  uverejnený aj v jednej reportáži na televízii Ružinov. Dúfam, že ADOS ešte neodzvonilo aj napriek ich dlhodobo trvajúcim existenčným problémom. „1. Najväčšou a prvoradou úlohou ADOS je udržať vysokú odbornú úroveň poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí, ktorú od svojho vzniku v roku 1995 dosiahli. Prevádzkovatelia ADOS si v najbližšom období musia určiť systém kvality a zostaviť plán jeho zavádzania do praxe. Kvalita zdravotníckeho zariadenia ADOS sa prirodzene odvíja od kvalitného personálneho obsadenia kvalifikovanými zdravotníckymi pracovníkmi s primeraným vzdelaním. Zamestnať a udržať kvalitných pracovníkov je však možné iba v dobrých pracovných podmienkach, ktoré spočívajú v primeranom finančnom ohodnotení práce, v adekvátnych sociálnych istotách (pracovné zmluvy, bezpečnosť práce, stravovací režim…). 2. Pracovné podmienky dotvára aj systém práce s dokumentáciou v zdravotníckom zariadení. V súčasnosti sa v agentúrach neúmerne rozrastá administratíva: zahŕňa povinnosť spracovať ošetrovateľskú dokumentáciu so všetkými návrhmi, nálezmi a konzultáciami s pacientom a s ošetrujúcim lekárom pacienta i s rodinnými príslušníkmi, ako aj evidenciu a výkazníctvo. Sestry ADOS nemajú problém ošetriť pacienta, robia túto prácu rady, s plným nasadením, zodpovednosťou a empatiou. Dokumentovať a opakovane predpisovať ošetrovateľské plány a diagnózy je však práca časovo veľmi náročná a podstatne menej obľúbená. Myslím si preto, že treba hľadať spôsoby odbúravania a zefektívnenia dokumentačnej činnosti v ADOS. 3. Súčasťou kvalitnej činnosti a prevádzky zdravotníckeho zariadenia je aj výkazníctvo pre zdravotné poisťovne, ekonomiku, dopravu a všetky ďalšie úseky prevádzky zdravotníckeho zariadenia administratívnymi pracovníkmi. Zdravotné poisťovne ich však neakceptujú ako ďalšie pracovné miesta, ktoré patria do personálneho obsadenia agentúry. Všetci pracovníci sú teda finančne ohodnotení z jediného zdroja – úhrad za výkony realizované u poistencov ZP. Z tohto istého zdroja musí súčasne každý prevádzkovateľ obnovovať a zabezpečovať materiálno-technické vybavenie ADOS i dopravné prostriedky. Finančné zabezpečenie nárokov prevádzkovania ADOS je alfou a omegou každého poskytovateľa DOS. Je to existenčná otázka. Niektoré poisťovne finančne limitujú agentúru a opakovane sa stáva, že agentúra tieto limity prekračuje. Ošetrenie u pacienta sa realizuje, ale výkony nie sú uhradené, pretože sú už nad limitom. Pritom máme čoraz viac pacientov s komplikovanými ošetrovateľskými problémami, ktoré vyžadujú dlhodobú ošetrovateľskú starostlivosť. V budúcnosti sa situácia určite nezmení, pretože hospitalizácia sa skracuje. Je cťou sestier ADOS, že tieto stavy vieme v rámci ošetrovateľstva zvládnuť v domácom prostredí, vo fungujúcej tímovej spolupráci s lekármi. Naším snom je dožiť sa v profesii takého obdobia, keď budeme môcť z dostatočného finančného zdroja skvalitňovať prácu ADOS, konštatovať, že naši zamestnanci sú spokojní a to sa odráža na spokojnosti každého pacienta, ktorý našu starostlivosť potrebuje. Sme večné optimistky a veríme, že sny sa môžu splniť. „ (Kováčová E., 2007).

Zdroje:

1) Kováčová E.: Aké tri najpálčivejšie problémy trápia ADOS v súčasnosti a kde vidíte ich možné riešenie ?, Medical practice, mesačník pre lekárov ambulantnej starostlivosti, č. 12, 2007, s. 18, 19, Vyd. Sanoma Magazines Slovakia, Bratislava, ISSN 1336-8109.

Prílohy:

1) Foto: Dostál Jozef, 2005:  Andrej Oczvirk ošetruje 75 ročného pacienta po viacnásobných amputáciách prstov a palcov na končatinách v domácom prostredí pacienta.

Mateusz Morawiecki.

Poľský premiér Morawiecki ustál hlasovanie o dôvere v parlamente

12.12.2018 20:03

Dolná komora parlamentu podržala Morawieckeho vo funkcii pomerom hlasov 231 k 181.

študentská osobnosť roka

Ocenená vedkyňa bojuje proti rakovine

12.12.2018 20:00

Podujatie už po štrnásty raz pripravila organizácia Junior Chamber International - Slovakia (JCI), ktorá ocenila 12 študentov a doktorandov.

Michael Cohen

Bývalý Trumpov právnik Cohen dostal na súde tri roky

12.12.2018 19:01

Usvedčil ho, že počas volebnej kampane v roku 2016 podplácal dve niekdajšie milenky budúceho prezidenta.

morčacia roláda na jablkách

Ceny mäsa budú rásť, pre vyššie platy a drahšie energie

12.12.2018 18:12

Navýšenie cien mäsa a mäsových výrobkov očakávajú spracovatelia mäsa v rozmedzí 5 až 8 %.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 1
Celková čítanosť: 1481x
Priemerná čítanosť článkov: 1481x

Autor blogu

Kategórie

Archív